Xeikon & EFI enter partnership | Xeikon

Notulen Algemene Vergadering 2017

Notulen algemene vergadering 26 juni jl.

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen op verzoek een kopie opvragen van de notulen van de algemene vergadering van 26 juni 2017.

Dit kan door een mail te sturen naar connect@xeikon.com.