Notulen bijzondere algemene vergadering november 2019

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen op verzoek een kopie opvragen van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 november 2019.

Dit kan door een mail te sturen naar xeikon.connect@flintgrp.com.