Notulen bijzondere algemene vergadering november 2017

Notulen bijzondere algemene vergadering november 2017

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen op verzoek een kopie opvragen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 november 2017.

Dit kan door een mail te sturen naar connect@xeikon.com.