Notulen Algemene Vergadering 2020

Notulen algemene vergadering

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen op verzoek een kopie opvragen van de notulen van de algemene vergadering van 22 juni 2019.

Dit kan door een mail te sturen naar xeikon.connect@flintgrp.com.