Notulen Algemene Vergadering 2019

Notulen algemene vergadering

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen op verzoek een kopie opvragen van de notulen van de algemene vergadering van 24 juni 2019.

Dit kan door een mail te sturen naar xeikon.connect@flintgrp.com.